Informacja o rekrutacji!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2020

28.02.2020 r. zakończyliśmy procedurę przyjmowania wniosków do poszczególnych oddziałów w przedszkolu i szkole. Zgodnie z Regulaminem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Mokobodach  przyjęto terminy:
1) Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym – pisemna deklaracja przyjmowana będzie od dn .03.02.2020r. do dnia 14.02.2020 r
2) Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17.02.20 do dnia 28.02.2020r.
3) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych
w art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 03.03.20 do dnia 06.03. 2020 r.
4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 09.03 2020 r.
5) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 10.03.do dnia 13.03 2020 r.
6) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 16.03 2020 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie rekrutacja

    rekrutacja