Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach

Opłaty za Radę Rodziców

Opłaty na fundusz Rady Rodziców wnosimy w dwóch ratach:

I rata za I semestr - 20 zł

II rata za II semestr -20 zł

Opłaty można wnosić do wychowawców klas lub na konto Rady Rodziców:

Bank Credit Agricole nr 15194010765189676900000000