Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach

Skład Samorządu Szkolnego

 

Przewodniczący: 

Zastępca

Skarbnik:  

Członkowie: