Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach

Intendent

Intendent: Pani Małgorzata Woźny