Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach

Dyrektor

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach :  Aneta Anna Gruca