informacje ogólne

 

 

Projekt Otwarte Przedszkola  

                                 
Drodzy rodzice!

 01.09. 2011 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęło realizację projektu systemowego 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Nasze Przedszkole zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie. Okres realizacji projektu: 01.09.2011r. – 1.12.2013r.

Myśl przewodnia:

 

Otwarte Przedszkola to propozycja działań dydaktyczno-wychowawczych, które rozwijając umiejętności dzieci, otwierają ich możliwości na przyszłe sukcesy szkolne. To innowacyjna oferta edukacyjna skierowana do rodziców, by pełniej i aktywniej uczestniczyli w procesie wszechstronnego wspierania rozwoju swoich dzieci.

 

Główny cel:

 

Głównym celem Projektu „Otwarte Przedszkola” jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie 100 istniejących placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach (do 10 tys. mieszkańców) i wsiach Mazowsza.

 

Zadania Projektu:

Zadania Projektu skierowane są do:

 

Przedszkoli

W ramach zaplanowanych działań wzbogacona zostanie oferta edukacyjna 100 placówek wychowania przedszkolnego biorących udział w Projekcie poprzez doposażenie ich w niezbędne pomoce dydaktyczne umożliwiające wdrożenie innowacyjnych rozwiązań metodycznych, opartych między innymi na programie "Klucz do uczenia się"(KDU);

 

Rodziców i nauczycieli

Odbędą się szkolenia i cykliczne seminaria dla 300 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wsparcie otrzymają rodzice, dla których organizowane będą kwartalne spotkania wspierające ich umiejętności wychowawcze. Wszyscy dorośli beneficjenci będą mogli korzystać ze stałej opieki merytoryczno-organizacyjnej w formie konsultacji grupowych i indywidualnych, w tym on-line.

 

Dzieci

6 tys. dzieci w wieku 3-5-lat ( 5 tys. uczęszczających do placówek, biorących udział w Projekcie i 1 tys. tych, które są poza edukacją przedszkolną) weźmie udział w 14 600h dodatkowych bezpłatnych zajęć realizowanych w oparciu o program edukacyjny „KDU” i innowacyjne rozwiązania metodyczne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, przy zachowaniu pełnej indywidualizacji pracy i własnej aktywności dziecka.

 

Strona projektu: http://otwarteprzedszkola.pl

Bezpieczna Szkoła

Reklama