Nauczyciele

DYREKTOR: Aneta Gruca

Nauczyciele uczący w szkole w roku szkolnym 2018/2019

 

język polski

Aneta Głowacka - Zbieć

matematyka

Małgorzata Kopańska

język angielski

Anna Strąk

przyroda

Anna Bojar

historia

Danuta Kwiatkowska

informatyka

 

Aneta Gruca

muzyka

Renata Stańczuk

plastyka

Renata Stańczuk

wych. fizyczne

Marlena Jastrzębska

religia

Urszula Bożena Ciesielska

technika

Renata Stańczuk

świetlica

Grażyna Wojtczak, Wioletta Szandecka

biblioteka

Urszula Bożena Ciesielska

WDŻ

Urszula Bożena Ciesielska

edukacja wczesnoszkolna

Agata Kowalczyk

Maria Rozbicka

Marzena Remiszewska

wychowanie przedszkolne

Katarzyna Pływacz

logopeda

Paulina Horabik

psycholog

Małgorzata Zych

Magdalena Cetnar-Wujkowska

chemia

Urszula Romanowska

fizyka

Ewa Jaszczuk

geografia

Ewa Jaszczuk

biologia

 

Urszula Romanowska

doradztwo zawodowe

Danuta Kwiatkowska

język niemiecki

Wioleta Szandecka

Bezpieczna Szkoła

Reklama