Profilaktyka

 

W ramach oddziaływań profilaktycznych stosujemy różne formy oddziaływań: programu profilaktyki stosuje się następujące formy oddziaływania:

 

 

- DZIAŁANIA INFORMACYJNE, czyli dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych.

- DZIAŁANIA EDUKACYJNE, a więc uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. radzenia sobie ze stresem, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, opieranie się naciskom otoczenia, rozwiązywanie konfliktów.

- DZIAŁANIA ALTERNATYWNE, tj. pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych.

 

W bieżącym roku szkolnym nasze działania rozpoczęliśmy od prezentacji (wspólnie z Firmą Vision Polska) dla klas III – VI „Cyberprzemoc”

Dla klas I - II i dzieci z oddziału przedszkolnego „Bądź ostrożny w kontaktach z obcymi”