Mikołajki

6 grudnia 2018r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwiskach wspólnie z GOK i Radą Rodziców Szkoły  był współorganizatorem mikołajkowego wieczoru. Na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. spotkanie z Mikołajem i uroczyste rozświetlenie choinki przy OSP w Niwiskach. Na uroczystość przybyła również Pani Wójt-Iwona Księżopolska. Podczas zapalania choinki w tle było słychać kolędy. Każde dziecko otrzymało drobny upominek. Na koniec czekał na wszystkich przepyszny bigos, gorąca kawa i herbata. Poczęstunek przygotowany był przez pracowników szkoły.

Cieszymy się bardzo, że na spotkanie przybyli w tak licznym gronie: uczniowie, rodzice, nauczyciele i cała lokalna społeczność.