REKRUTACJA do klasy I Szkoły Podstawowej w Niwiskach

REKRUTACJA  do klasy I Szkoły Podstawowej w Niwiskach

ROK SZKOLNY 2019/2020

 


 

 

 

od 11  do 22 lutego 2019r.

 

składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

 

od 25 do

28 lutego 2019r.

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

 

01 marca 2019r.

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

od 04 do 08 marca 2019r.

 

potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia woli przyjęcia do szkoły

 

11 marca 2019r.

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych