Apel

1 października społeczność naszej szkoły wzięła udział w apelu,

podczas którego Pani dyrektor Aneta Gruca wręczyła medale i dyplomy uczniom, którzy aktywnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych organizowanych w szkole i godnie reprezentują nas podczas rozgrywek sportowych organizowanych przez inne placówki.  Zwróciła również uwagę na właściwe zachowanie podczas przerw i obowiązkowo zmianę obuwia. Mamy nadzieję, że teraz już każdy uczeń będzie pamiętał, że nasze bezpieczeństwo jest również w ,, naszych rękach".

Bezpieczna Szkoła

Reklama