plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym 2013/2014

Klasa I

l.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 730 - 815  kształc. zintegr. ł 2  j. angielski        7  kształc. zintegr.ł 2  kształc. zintegr.ł 2  kształc. zintegr.ł 2
2 820 - 905  kształc. zintegr. ł 2  kształc. zintegr. ł 2  kształc. zintegr.ł 2 kształc. zintegr.ł 2  kształc. zintegr.ł 2 
3 910 - 955  kształc. zintegr. 2  kształc. zintegr. ł 2  kształc. zintegr.ł 2  religia 4B  kształc. zintegr.ł 2
4 1000 -1045  kształc. zintegr. ł 2  kształc. zintegr. ł 2  j. angielski.        7  kształc. zintegr.ł 2  z. komputerowe ł 7
5 1105 - 1150  art. 42   art. 42  religia                2  kształc. zintegr.ł 2  zaj. wyrównawcze ł 2

 

Klasa II

l.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 730 - 815  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5
2 820 - 905  kształc. zintegr. ł  5  kształc. zintegr. ł 5  j. angielski         7  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5
3 910 - 955  religia 4B  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr.  5  kształc. zintegr. ł 5
4 1000 -1045  zaj. komputerowe 7  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5   religia 4B  z. wyrównawcze ł 5
5 1105 - 1150  art. 42 M. Rozbicka  j. angielski         7      

 

Klasa III

l.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 730 - 815  kształc. zintegr. ł  5   kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5
2 820 - 905  kształc. zintegr. ł  5   kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5
3 910 - 955  kształc. zintegr. ł  5   kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5  j. angielski         2  kształc. zintegr. ł 5
4 1000 -1045   zaj. komputerowe 7  religia 4B   religia 4B  kształc. zintegr. ł 5  kształc. zintegr. ł 5
5 1105 - 1150    j. angielski         7      art. 42 M. Rozbicka
6 1155 - 1240    art. 42 j. angielski      

 

Klasa IV

l.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 730 - 815  przyroda       1  zaj. techniczne 1  wych. fiz.    s  religia             3  wych. fiz. s
2 820 - 905  j. polski        1  matematyka  3  wych. fiz.    s  przyroda          7  matematyka 3
3 910 - 955  matematyka 3  j. polski        1  j. angielski 7  matematyka    3  j. polski 1
4 1000 -1045  wych. fiz.      s  j. angielski    7   j. polski    1  plastyka          3  j. polski 1
5 1105 - 1150  religia          7  historia         7  przyroda    3  j. angielski       7  muzyka
6 1155 - 1240  art. 42 A. Głowacka  zaj. komputerowe 7   godz. wychow. 7  art. 42 M. Kopańska  
7 1245 - 1330     art. 42 A. Bielak    

 

Klasa V

l.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 730 - 815 matematyka        3 matematyka    3 j. angielski    7 historia                 7 matematyka  3
2 820 - 905 przyroda              7 zaj. techniczne 1 religia          1 j. polski                1 wych. fiz.        s
3 910 - 955 j. polski               1  j. angielski     7 matematyka 3 przyroda               7 wych. fiz.       s
4 1000 -1045 religia                  3 muzyka          3 plastyka       3 j. angielski            7 godz. wychow. 1
5 1105 - 1150 wych. fiz.              s j. polski          1 j. polski        1 art. 42 M. MKopańska j. polski        1
6 1155 - 1240  wych. fiz.             s j. polski          1 przyroda       3  art. 42 A. Bojar
7 1245 - 1330  zaj. komputerowe 7  wdż             3    

 

Klasa VI

l.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  730 - 815  religia          7  historia                   7  religia                      1   przyroda               1  historia      1
2  820 - 905  matematyka 3 j. angielski               7  matematyka             3  matematyka          3   j. polski    1
3  910 - 955  przyroda      7  matematyka            3  wych. fiz.                   s   j. polski                1  plastyka    3
4  1000 -1045  j. polski       1  j. polski                   1  przyroda                   7  godz. wychow.        1  wych. fiz.   s
5  1105 - 1150 j. polski        1 zesp. wyrów. matem.  3  j. angielski                7  art. 42 A. Głowacka  wych. fiz.   s
6  1155 - 1240  informatyka  7    j. polski                    1  art. 42 A. Cielemęcka  
7  1245 - 1330   wych. fiz.     s    zesp. wyrów. j. polski  1