nauczyciele

DYREKTOR: Łucja Walencik

Nauczyciele uczący w szkole w roku szkolnym 2017/2018

 

język polski

Aneta Głowacka - Zbieć

matematyka

Małgorzata Kopańska

język angielski

Anna Cielemęcka

przyroda

Łucja Walencik

historia

Danuta Kwiatkowska

informatyka

Antonina Bielak

muzyka

Małgorzata Kopańska, Renata Stańczuk

plastyka

Małgorzata Kopańska, Renata Stańczuk

wych. fizyczne

Sławomir Papakul

religia

Urszula Bożena Ciesielska

technika

Renata Stańczuk

świetlica

Grażyna Wojtczak, Sławomir Papakul,

Renata Stańczuk

biblioteka

Urszula Bożena Ciesielska

WDŻ

Urszula Bożena Ciesielska

edukacja wczesnoszkolna

Agata Kowalczyk

Maria Rozbicka

Marzena Remiszewska

wychowanie przedszkolne

Antonina Bielak

logopeda

Paulina Horabik

psycholog

Katarzyna Wernio

chemia

Ewa Jaszczuk

fizyka

Ewa Jaszczuk

geografia

Ewa Jaszczuk

biologia

Anna Cielemęcka

doradztwo zawodowe

Danuta Kwiatkowska

język niemiecki

Wioleta Szandecka