Samorząd Uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 27 września 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty programu.

Udział w wyborach wzięli wszyscy uczniowie klas I – VII. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

  1. 1. Natalia Jaroszewicz – 43 głosy – Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
  2. 2. Magdalena Żmudzka – 19 głosów – Za-ca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego
  3. 3. Patryk Włodarczyk – 13 głosów – Sekretarz
  4. Maria Byszewska – 5 głosów – Członek
  5. Andżelika Kleszcz – 5 głosów – Członek
  6. Gabriela Kołodziejak – 4 głosy - Członek


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Niwiskach na rok szkolny 2017/2018

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

1. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

2. Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;

3. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

Więcej…

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Więcej…

Regulamin bezpiecznej przerwy

REGULAMIN BEZPIECZNEJ PRZERWY

W czasie przerwy masz prawo:

Więcej…