Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Niwiskach na rok szkolny 2018/2019:

  1. Natalia Jaroszewicz –  Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
  2. Magdalena Żmudzka – Za-ca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego
  3. Patryk Włodarczyk –  Sekretarz

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Niwiskach na rok szkolny 2017/2018

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

1. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

2. Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;

3. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

Więcej…

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Więcej…

Regulamin bezpiecznej przerwy

REGULAMIN BEZPIECZNEJ PRZERWY

W czasie przerwy masz prawo:

Więcej…