świetlica

Działalność świetlicy

Działalność świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:0015:00 .

W roku szkolnym 2018 / 2019 opiekę nad dziećmi sprawuje p. Grażyna Wojtczak oraz p. Wioletta Szandecka.

We wrześniu powitaliśmy w świetlicy nowych wychowanków – pięciolatków , których otoczyliśmy troskliwą opieką . Zarówno nauczyciele jak i uczniowie klas starszych starają się, by maluchy czuły się z nami dobrze i bezpiecznie.

Kącik zabaw został wzbogacony o nowe zabawki: klocki , samochody , lalki , gry planszowe, puzzle , skakanki. Dzięki temu dzieci chętnie spędzają czas wolny w świetlicy. Dekorują salę, odrabiają lekcje oraz bawią się z rówieśnikami .W czasie odrabiania pracy domowej  zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli dyżurujących. Staramy się , aby świetlica stała się dla naszych uczniów drugim domem.

 

 

 

 1. Regulamin świetlicy szkolnej
 2. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
 3. Plan pracy dla grupy realizującej program z zakresu profilaktyki uzależnień
 4. Wydarzenia
 5. Galeria

 

Regulamin świetlicy szkolnej

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwiskach

 

Celem głównym świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb dziecka.

 

Cele szczegółowe to:

 1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole
 2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 3. Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć.
 4. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko.
 5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.
 6. Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny.
 7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 8. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.
 10. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.
 11. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych integrujących grupę.
 12. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.

Założenia organizacyjne:

 1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas 0 – III oraz dojeżdżające dzieci z klas starszych.
 2. Świetlica zapewnia również opiekę dzieciom zwolnionym z lekcji.
 3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, opiekunów.
 4. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach 11 – 1500
 5. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczego Świetlicy
 6. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy.

 

Reguły zachowania się w świetlicy:

 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy
 2. Wchodząc do świetlicy witamy się.
 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.
 4. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu – sala świetlicowa jest naszym drugim domem.
 5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 6. Zachowujemy się bezpiecznie.
 7. Bawimy się wspólnie i grzecznie.
 8. Dbamy o porządek w sali.
 9. Nie biegamy w sali i po korytarzach.
 10. Mówimy umiarkowanym głosem.
 11. W stosunku do siebie jesteśmy mili i uprzejmi.
 12. Często używamy zwrotów grzecznościowych.
 13. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne.
 14. Nie bawimy się telefonem komórkowym, przechowujemy go w plecaku.

 


GALERIA