świetlica

Działalność świetlicy

 

Zaproszenie do świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 1045 – 1500 .

W roku szkolnym 2015 / 2016 opiekę nad dziećmi sprawuje p. Anna Cielemęcka , p. Grażyna Wojtczak oraz p. Bożena Paczuska . Raz w tygodniu pomagają inni nauczyciele: p. Aneta Głowacka – Zbieć , p . Marzenna Remiszewska , p. Maria Rozbicka , p. Sławomir Papakul .

We wrześniu powitaliśmy w świetlicy nowych wychowanków – pięciolatków , których otoczyliśmy troskliwą opieką . Zarówno nauczyciele jak i uczniowie klas starszych starają się, by maluchy czuły się z nami dobrze i bezpiecznie.

Kącik zabaw został wzbogacony o nowe zabawki: klocki , samochody , lalki , gry planszowe, puzzle , skakanki. Dzięki temu dzieci chętnie spędzają czas wolny w świetlicy. Dekorują salę, odrabiają lekcje oraz bawią się z rówieśnikami .W czasie odrabiania pracy domowej  zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli dyżurujących. Staramy się , aby świetlica stała się dla naszych uczniów drugim domem.

 


 

 

 1. Regulamin świetlicy szkolnej
 2. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
 3. Plan pracy dla grupy realizującej program z zakresu profilaktyki uzależnień
 4. Wydarzenia
 5. Galeria

 

Regulamin świetlicy szkolnej

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwiskach

 

Celem głównym świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb dziecka.

 

Cele szczegółowe to:

 1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole
 2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 3. Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć.
 4. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko.
 5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.
 6. Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny.
 7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 8. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.
 10. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.
 11. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych integrujących grupę.
 12. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.

 

 

Założenia organizacyjne:

 1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas 0 – III oraz dojeżdżające dzieci z klas starszych.
 2. Świetlica zapewnia również opiekę dzieciom zwolnionym z lekcji.
 3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, opiekunów.
 4. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach 1045 – 1500
 5. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczego Świetlicy
 6. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy.

 

Reguły zachowania się w świetlicy:

 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy
 2. Wchodząc do świetlicy witamy się.
 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.
 4. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu – sala świetlicowa jest naszym drugim domem.
 5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 6. Zachowujemy się bezpiecznie.
 7. Bawimy się wspólnie i grzecznie.
 8. Dbamy o porządek w sali.
 9. Nie biegamy w sali i po korytarzach.
 10. Mówimy umiarkowanym głosem.
 11. W stosunku do siebie jesteśmy mili i uprzejmi.
 12. Często używamy zwrotów grzecznościowych.
 13. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne.
 14. Nie bawimy się telefonem komórkowym, przechowujemy go w plecaku.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

(Z PODZIAŁEM NA MIESIĄCE) NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwiskach

Opracowała: mgr Grażyna Wojtczak

 

 

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE


ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA-

JĄCE

Poznajemy naszą świetlicę

Wrzesień

05-09.IX

Powitanie nowych uczestników świetlicy. Zapoznanie z regulaminem.

Wyznaczenie dyżurów.

Utworzenie grupy świetlicowej.

Swobodne wypowiedzi na temat wakacji.

Otoczenie szczególną opieka dzieci z klas młodszych

Prace organizacyjne  w świetlicy

Praca plastyczna nt.

„ Moje wakacje”

Wykonanie gazetki pt.: „Wspomnienia z wakacji”.

Słuchanie muzyki w czasie wykonywania prac plastycznych i innych.

Słuchanie muzyki w czasie wykonywania prac plastycznych i innych.

Bezpieczeństwo na drogach

i ulicach.

12 - 16. IX

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

„Czy znasz znaki drogowe” – zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi.

Wykonanie z tektury, plasteliny i patyczków znaków drogowych.

„Moja droga do szkoły”- rysunek kredkami.

Poznajemy teren przyszkolny.

Zabawy na powietrzu.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej

Słuchanie muzyki relaksacyjnej

 

Pożegnanie lata. Dzień chłopaka

19 - 23. IX

Moje letnie przygody – luźne wypowiedzi uczniów na temat minionego lata.

Sławni mężczyźni - pogadanka

Malowanie farbami scenki z minionego lata.

Przygotowanie prezentów dla kolegów

Odrysowywanie z szablonów elementów dekoracji jesiennej

Gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym.

Gry świetlicowe.

Rozgrywki w warcaby

Słuchanie muzyki relaksacyjnej w czasie zajęć

Kultura na co dzień

 

26 -30. IX

Poznanie trzech magicznych słów” proszę, dziękuje przepraszam”- pogadanka, kiedy je stosujemy

Przygotowanie się do imienin –nakrywanie do stołu.

Umiejętność zachowania się podczas posiłku. Pogadanka na temat kulturalnego zachowania się, wzajemnej życzliwości.

Wycinanie serwetek      z kolorowego papieru.

Wycinanie elementów dekoracji jesiennej.

Gry i zabawy na boisku szkolnym.

Zabawy dydaktyczne - domino ortograficzne, skojarzenia

Słuchanie nagrań z płyt, oglądanie filmów z kaset video i płyt DVD.

Dary jesieni

Październik

I

03 – 07. X

Czytanie  wiersza pt.: „Na straganie”Jana Brzechwy.

Zagadki o tematyce jesiennej.

Pogadanka na temat grzybów jadalnych i niejadalnych.- wykonanie gazetki

Wykonanie elementów gazetki jesiennej

Owoce jesieni –Wykonanie jesiennych bukietów.

Ludziki, zwierzęta wykonane      z darów jesieni.

Malowanie krajobrazu jesiennego.

Wykonanie gazetki pt.:„Jesień”.

Spacer po okolicy - zbieranie darów jesieni, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

Gry i zabawy ruchowe.

Gry świetlicowe.

Słuchanie piosenek o jesieni, śpiewanie wybranych

 

Nasz wychowawca.

10 – 14. X

Rozmowa na temat pracy różnych pracowników oświaty.

Wykonanie okolicznościowej gazetki -  „Święto nauczycieli”.

Przygotowanie upominków dla nauczycieli .

Portret nauczyciela – malowany farbami.

Tulipan dla Pani wykonany z kolorowego papieru techniką origami.

Zabawy ruchowe na powietrzu

Gry świetlicowe.

Zagadki, rebusy, krzyżówki.

Nauka rymowanek - wyliczanek

Poznajemy  swoje zainteresowania

17 – 21.X

Pogadanka na temat naszych zainteresowań i ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat szkolnej przyjaźni

Wręczenie upominków nauczycielom

Konkurs plastyczny pod hasłem: Mój najlepszy kolega

Kolorowanie dowolnych rysunków

Zabawy integracyjne mające na celu rozwijanie współpracy w grupie. Gry i zabawy zespołowe.

Zabawy socjoterapeutyczne.


Słuchanie nagrań muzyki dziecięcej – piosenki jesienne

Nasza świetlica.

24-28. X

Wspólne przypomnienie regulaminu świetlicy. Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier.

Dyskusja na temat „Nie czyń nikomu, co Tobie niemiłe”.

Czytanie czasopism i gazet z biblioteki świetlicy.

Co zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie - nasze wspólne pomysły. Przegląd, naprawa gier    w świetlicy. Prace porządkowe w świetlicy- wycieranie szaf, półek, sortowanie czasopism, gazet oraz zabawek.

Zabawy sportowe na boisku szkolnym

Gry, zabawy świetlicowe

Zabawy socjoterapeutyczne

Nauka pląsów

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli

Listopad

31I.X–04.XI

Rozmowa z uczniami o tych, którzy odeszli i grobach najbliższych.

Słuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy. Pamięć  o tych, którzy odeszli...

Wykonanie elementów dekoracyjnych na gazetkę.

Malowanie farbami - martwa natura.

Wykonanie gazetki: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”

Wycieczka na cmentarz - porządkowanie grobów. Zabawy na świeżym powietrzu.

Gry świetlicowe, układanki.

Kolorowanie rysunków o tematyce Halloween

Rysunki o tematyce dowolnej

Słuchanie utworów muzyki poważnej

Święto Niepodległości

07 –11. XI

Wyjaśnienie znaczenia symboliki święta.

„Święto Niepodległości”- gazetka okolicznościowa.

Czytanie wierszy tematycznych, oglądanie ilustracji o tym święcie.

Wykonanie z masy solnej jeża - malowanie  farbami plakatowymi.

Wypełnianie konturów orła plasteliną lub bibułą.

Zabawy orientacyjno – porządkowe.

Gry i zabawy stolikowe.

A. Viwaldi „ Cztery Pory Roku – jesień”

Moja ulubiona książka

14 – 18. XI

Pogadanka na temat:„Jak należy dbać o książki?”

Pogadanka:  Warzywa
i owoce - poznajemy ich wartość odżywczą.

Wykonanie ilustracji do dowolnej baśni – technika dowolna.     Mój ulubiony bohater książkowy –
narysowany kredkami.

Nauka obkładania książek.

Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów.

Gry świetlicowe –

nauka gry w      warcaby.

.

Oglądanie filmów z kaset video i płyt DVD. Słuchanie bajek z kaset

Andrzejkowe tradycje.

21 – 25.XI

Zabawy andrzejkowe:- lanie wosku, wróżby oraz konkursy.

Pomoc dzieci przy dekoracji świetlicy. Przepowiadanie przyszłości. Gazetka okolicznościowa pt.: „Andrzejki”.

Zabawy ruchowe na powietrzu.

Gry stolikowe – różne.

śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki z płyt - taniec dyskotekowy

Moje miejsce w grpie

Grudzień

28.XI –02.XII

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

Pogadanka:               „Wpływ narkotyków na nasze zdrowie”.

Plakaty o narkomanii – praca zbiorowa.

Zabawy ruchowe w świetlicy

- zmień miejsce:

lisek, kotek i myszka

Zabawy dydaktyczne: skojarzenia

Nauka pląsów: "Sentana" "Rym, cym, cym"

Ćwiczenia podnoszące samoocenę

Mikołajki

05-09.XII

Pamiętamy aby sprawiać przyjemność bliskim.

Sposoby przekazywania sobie upominków.

„Dziadek Mróz”
z papieru –
praca w grupach.

Świąteczne dekorowanie sali.

Wykonanie gazetki świątecznej
pt.: „Zima”.

Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek.

Układanie rozsypanek wyrazowych.

Rzuty śnieżkami do celu.

Gra terenowa:

„ Po tropach i śladach”.

Moja lista przebojów – słuchanie utworów muzyki mlodzieżowej.

Święta tuż, tuż

Zwyczaje wigilijne

 

12 – 22.XII

Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych. Co chciałbym dostać od Mikołaja?

Przygotowanie okolicznościowej gazetki.

Konkurs ogólnoszkolny: „Kartka bożonarodzeniowa”.

Wykonanie ozdób na choinkę.

Ubieranie choinki.

Przygotowanie świątecznego wystroju świetlicy
- elementy dekoracyjne.

Wykonanie z masy solnej upominków dla najbliższych.

Pisanie listu do

św. Mikołaja.

Wykonanie plakatu ostrzegawczego
- technika dowolna.

Gry i zabawy na boisku:

-   rzuty śnieżkami

-   rzeźby śniegowe

-   chodzenie po śladach.

Śpiewanie i słuchanie kolęd

Witamy Nowy Rok

Styczeń

02.I – 06.I

Swobodne wypowiedzi dzieci, jak spędziły święta i powitały Nowy Rok

Alkohol - wróg człowieka.(Pogadanka).

Czytanie baśni J. Ch. Andersena „O 12 miesiącach”

Rysowanie elementów symbolizujących 12 miesięcy.

Wykonanie albumu o zimie
- praca grupowa.

Sztuczne ognie - malowane farbami.

Nowy Rok, Sylwester: Jak spędziłem? –
praca plastyczna
(technika dowolna).

Spacery - obserwacja zachodzących w przyrodzie zmian.

Gry stolikowe różne

 

Słuchanie i śpiewanie piosenek o zimie

Wyświetlanie baśni o 12 miesiącach

Książka moim przyjacielem


 

09 –13. I

Pogadanka na temat : „ Jak zachęcić innych do czytania książek”

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych książek

Pogadanka na temat: "jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?"

Zaprojektowanie i wykonanie okładki do przeczytanej książki

Wykonanie zakładki do książki


Słuchanie muzyki relaksacyjnej

 

Zabawy relaksacyjne przy muzyce

Gry i zabawy dramowe, odgadywanie postaci z bajek

Zabawy socjoterapeutyczne

Słuchanie muzyki relaksacyjnej

Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych

 

16. I – 10. II

Dyskusja na temat zachowania uczniów w czasie zabaw na świeżym powietrzu w okresie zimowym

Rysunek technika dowolna ulubionych zabaw i sportów zimowych

Gry i zabawy dramowe, odgadnij dyscyplinę sportu

Gry stolikowe

Zabawy na śniegu

Słuchanie muzyki w czasie zabaw i prac plastycznych

Ferie zimowe

Luty

13-24. II


 

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE

Walentynki

13 - 17. II

Pogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni i miłości.

Sposoby okazywania uczuć - dyskusja

Wykonanie okolicznościowej kartki z pozdrowieniami dla bliskiej osoby

Gry sportowe z piłką

Zabawy socjoterapeutyczne

Słuchanie muzyki relaksacyjnej

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży

Marzec

27.I-03.III

Rozmowa z dziećmi na temat znanych uzależnień

Wykonanie tablicy informacyjnej

Konkurs plastyczny pod hasłem „ Nie chcę być uzależniony”

Gry i zabawy na powietrzu

Oglądanie filmów edukacyjnych

Muzyka relaksacyjna

Dzień Kobiet

 


06.III – 10.III

Przygotowanie materiałów do gazetki okolicznościowej.

Rozmowa na temat ciekawych zawodów wykonywanych przez kobiety.

Redagowanie życzeń dla Pań pracujących w naszej szkole

Wykonanie kwiatów z papieru i bibuły

Wykonanie kartek z życzeniami z okazji Dnia Kobiet

Wykonanie drobnych upominków dla koleżanek z klasy

Gry i zabawy ruchowe z piłką na boisku szkolnym

Słuchanie przebojów współczesnej muzyki

Zapach przedwiośnia

13 -

17.III

Analiza przysłowia „ W marcu jak w garncu”.

Swobodna rozmowa na temat zaobserwowanych zmian w przyrodzie.


Praca plastyczna farbami plakatowym i„Czekamy na wiosnę”

Konkurs plastyczny:„ Pani Wiosna”

Spacery po okolicy w poszukiwaniu oznak wiosny

Ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyczne i oddechowe

Słuchanie muzyki

Powitanie wiosny

Wiosna


 

20 –24.III


Pogadanka na temat zmieniającego się krajobrazu wczesna wiosną

Rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie

Topienie Marzanny

Obserwacja ptaków, rozpoznawanie ich cech charakterystycznych

Swobodne wypowiedzi na temat roli gniazd w życiu ptaków

Prezentacja zdjęć ptaków

Konkurs plastyczny : „ Pierwszy obudził się pierwiosnek”

Wykonanie motylków i biedronek z kolorowego papieru

Wykonanie kwiatów z bibuły i wiosennych gałązek

Kolorowanie rysunków ptaków

Wykonanie gazetki ściennej związanej z tematem

Praca plastyczna „ Ptasie powroty”

Swobodne gry i zabawy na boisku z wykorzystaniem skakanek, piłki, hula - hop,

Gry i zabawy aktywizujące

Rozgrywki w piłkę nożną i siatkową

Wspólne śpiewanie wiosennych piosenek

Przygotowanie do świąt

27.III- 12.IV

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obchodów Świąt Wielkanocnych w ich domach

Czytanie na temat obyczajów z materiałów źródłowych

Malowanie pisanek

Wykonanie kurczaków, baranków i zajączków z papieru

Praca plastyczna

„Święta w moim domu”

Wystawa prac

Prace porządkowe w świetlicy

Gry i zabawy świetlicowe

Spacer po okolicy

Muzyka relaksacyjna

Święta Wilkanocne 13 - 18.IV
Film i program najczęściej oglądany

19.IV–21.IV.

Pogadanka na temat oglądalności filmów i programów: Co uczą?, co lubię oglądać?, co warto obejrzeć i dlaczego? Relacje uczniów Zastosowanie i układanie serwetek na różne okazje

Gry i zabawy na boisku z chustą integracyjną

Tańce integracyjne

Nasze zdrowie

24-8 – 28.IV

Próba zastanowienia się nad własnym zdrowiem, kondycja fizyczną. Czy mam dużo energii, czy jestem aktywna na lekcjach w-f

Swobodna rozmowa o tym jak być zdrowym i sprawnym fizycznie

Wykonanie tablicy informacyjnej o tym czego potrzebuje nasz organizm aby zdrowo się rozwijać

Kolorowanie dowolnych rysunków

Sprawdzamy nasza sprawność na boisku

„Berek”

„Dwa ognie”

Rozgrywki w piłkę nożną

Oglądanie audycji telewizyjnych i filmów.

Majowe święta

maj
04 – 05.V

 

Oglądanie materiałów związanych z konstytucją 3 Maja – szukanie informacji w Internecie

Przygotowanie materiałów na gazetkę ścienną

Porządkowanie rysunków i prac plastycznych

Wykonanie flagi państwowej z papieru

Gry i zabawy ruchowe z piłka, skakanka i hula - hop

Wysłuchanie i śpiew piosenki „3 Maj”

Moja rodzina

Dzień Matki

09 – 27.V.

Czytanie wierszy i opowiadań o tematyce rodzinnej

Pogadanka na temat ciepła domowego ogniska

Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Matki

Wypowiedzi uczniów na temat swojej rodziny

Kartka z rodzinnego albumu – praca plastyczna

Przygotowanie materiałów do gazetki

Praca plastyczna – Portret mojej mamy

Wykonanie kwiatów z papieru

Gry i zabawy na powietrzu

Turniej warcabowy

Ćwiczenia w grupach tanecznych


Dzień Dziecka

czerwiec

29.V -02.VI

Poznajemy prawa i obowiązki dziecka

Zapoznanie dzieci z odznaczeniem nadawanym przez dzieci osobom dorosłym – Order Uśmiechu

Wykonanie gazetki;

„Wszystkie dzieci nasze są”

Praca plastyczna –autoportret

Projektujemy własny order i nadajemy mu nazwę

Gry planszowe i stolikowe

Gry i zabawy na boisku szkolnym z elementami współzawodnictwa

Przypomnienie wszystkich tańców poznanych w ciągu roku szkolnego

Lato, lato

Dzień Ojca

 

05 – 23.VI

Swobodne wypowiedzi na temat lata i spędzania czasu wolnego

Rozwiązywanie letnich zagadek

Dyskusja na temat roli ojca w rodzinie

Lato wokół nas –praca plastyczna

Wykonanie z kartonu, biedronki , motyla i ślimaka

Wykonanie drobnych upominków dla taty z okazji jego święta

Wspólne zabawy na boisku szkolnym

Nauka wakacyjnych i letnich piosenek

Jedziemy na wakacje

 

26 – 30.VI

Dyskusja na temat ciekawych miejsc wartych odwiedzenia

Wakacyjne przestrogi na udane i bezpieczne wakacje

Praca plastyczna „ Wakacje o jakich marzę”

Rysunek kredkami świecowymi letniego krajobrazu

 

Zabawy sportowe na boisku szkolnym

Wakacyjne piosenki

PLAN PRACY DLA GRUPY REALIZUJACEJ PROGRAM Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Tematyka spotkań

zadania

Uwagi

1.Organizacja pracy

Zebranie grupy:

Zapoznanie z planem pracy

Ustalenie zasad pracy grupy

Zapoznanie z tematyką spotkań

Ustalenie formy przekazywania informacji zwrotnej po zajęciach

Początek roku szkolnego

2. zainteresowanie uczniów treścią i formą zajęć

Wypełnianie anonimowych ankiet, dotyczących wiedzy na temat  substancji psychoaktywnych i doświadczeń z nimi związanych

Początek roku szkolnego

3. poszukiwanie szczęścia

Dostarczanie pozytywnych i atrakcyjnych  celów dla grupy. Zajęcia integrujące i angażujące grupę.

Październik

4. Chemiczna pułapka

Dostarczenie podstawowych informacji o papierosach , alkoholu i innych substancjach odurzających

Ujawnienie nieprawdziwych przekonań o alkoholu

Listopad - grudzień

5. używanie i nadużywanie

Dostarczenie wiadomości potrzebnych do sprawowania kontroli nad ryzykownymi zachowaniami dotyczącymi substancji chemicznych. Rozróżnianie pojęć używanie – nadużywanie , sygnały ostrzegawcze. Rozpoznanie powodów dla których ludzie pija, palą, ćpają.

Styczeń - luty

 

6. uzależnienie to śmiertelna choroba

Dostarczenie wiadomości o tworzeniu się uzależnienia

Rozpoznanie zjawisk w rodzinie alkoholowej na podstawie filmu „ Rozdarte dusze”

marzec

 

7. alkohol i nasze uczucia

Poznanie związków między piciem a życiem uczuciowym

Rozpoznanie zagrożeń uczuciowych tworzonych przez nietrzeźwe zachowanie innych ludzi

kwiecień

 

8.sztuka odmawiania

Uczenie się umiejętności obrony przed naciskami otoczenia – odgrywanie scenek

maj

 

9. zdrowe i dobre życie

Dostarczenie wiadomości o pozytywnych wymiarach zdrowego życia

Powtórzenie ankiety

Prace plastyczne na temat uzależnień, plakaty

 

czerwiec

 

Opracowała

mgr  Grażyna Wojtczak


Wydarzenia

Konkurs Bożonarodzeniowy

Konkurs na Ozdoby Bożonarodzeniowe organizowany w świetlicy w grudniu zaowocował dużą ilością pięknych prac. Oto pokonkursowa wystawa prac:

 

Nowe w świetlicy

Po feriach w naszej świetlicy nastąpiły kolejne zmiany. Pojawiły się nowe maskotki – misie

(małe i duże), chętnie są przytulane przez wszystkie dzieci.

Pani dyrektor wyposażyła nasz kącik zabaw w nową piłkę – siedzisko , na której dzieci odpoczywają po zajęciach lekcyjnych. Dziękujemy darczyńcom i pani dyrektor.

 

Karnawał

09.02.2015 r. w naszej szkole odbyła się choinka noworoczna . Dzieci i pani Ania Cielemęcka  robiły maski karnawałowe , różnorodnie ozdabiane . Wystawa masek na naszej tablicy w świetlicy

 

Walentynki w świetlicy

W tygodniu poprzedzającym Dzień Świętego Walentego nasza świetlica została ozdabiana czerwonymi serduszkami różnej wielkości. Przez kilka dni dzieci starsze z panią Grażyną wycinały czerwone serca z kartonu, ozdabiały nimi całe pomieszczenie. Zrobiło się u nas bardzo walentynkowo. Maluchy kolorowały walentynkowe obrazki, wychowawczynie pomagały wszystkim chętnym w robieniu kartek walentynkowych.

 

 

 


GALERIA