otwarte przedszkola

zajęcia projektowe

 

27 marca rozpoczęliśmy realizację zajęć w ramach projektu Otwarte Przedszkole. Zajęcia realizowane są w oparciu o autorski program, opracowany zgodnie z trzema obszarami tematycznymi:  edukacja polonistyczna - gotowość do czytania i pisania na podstawie wybranych modułów programu edukacyjnego "Klucz do uczenia się", edukacja matematyczna - rozwój umiejętności matematycznych, uzdolnienia i zdolności twórcze dziecka w wieku przedszkolnym.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych, przy zachowaniu pełnej indywidualizacji pracy i własnej aktywności dziecka. Realizacja projektu będzie trwała do 01.12.2013r.