Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach

Rada Rodziców

Artykuły

6 listopada 2023

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023.2024

Gorzała Karolina - Przewodnicząca

Krystosiak Beata - Z-ca Przewodniczacej

Truskalska Julita - Skarbnik 

Bednarczyk Ilona - Sekretarz 

15 października 2020

Regulamin Rady Rodziców