Opłaty za Radę Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłaty na fundusz Rady Rodziców wnosimy w dwóch ratach:

I rata za I semestr - 30 zł

II rata za II semestr -30 zł

Opłaty można wnosić do wychowawców klas lub na konto Rady Rodziców:

Bank Credit Agricole nr 15194010765189676900000000

Preferowane są wpłaty na konto Rady Rodziców. W tytule płatnoći wpisujemy imię i nazwisko dziecka i klasę.