Jesteś tutaj: Start / Logopeda

Logopeda

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

28 grudnia 2019

Rok szkolny 2023/24

Logopeda: Magda Cetnar - Wujkowska

 

Godziny pracy logopedy szkolnego w roku 2023/24:

Poniedziałek  8.00- 15.00

Wtorek           7.30- 9.30

Środa              7.30- 10.30 Przedszkole

Czwartek        9.00- 14.00

Piątek             8.00 -13.00

 

W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci typowane na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu, wystawionym przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także opinii. Profilaktycznie prowadzimy również przesiewowe badania uczniów Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów klas pierwszych i na tej podstawie również kwalifikujemy dzieci na zajęcia.

Terapia logopedyczna obejmuje diagnozę oraz ćwiczenia korekcyjne zależne od stopnia oraz rodzaju zaburzenia mowy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, bądź co 2 tygodnie, najczęściej w grupach 2-3 osobowych. Zakończenie terapii następuje w chwili wyeliminowania lub złagodzenia występującej wady mowy.

Na zajęcia uczęszczają uczniowie, u których występują zaburzenia komunikacji na poziomie fonologicznym, syntaktycznym lub semantycznym. Zwracamy uwagę na ilość i jakość wymawianych dźwięków mowy, zasób słownika mowy czynnej i biernej, umiejętność zastosowania odpowiedniego słownictwa zależnie od potrzeb, budowę komunikatu słownego (konstrukcję zdań prostych i złożonych, poprawność pod względem gramatycznym), umiejętność rozumienia wypowiedzi pochodzących z otoczenia. Logopeda prowadzi terapię dzieci z dyslalią wieloraką oraz opóźnionym rozwojem mowy. Na pierwszych spotkaniach z dzieckiem logopeda stawia diagnozę logopedyczną oraz opracowuje indywidualny plan terapii logopedycznej. Precyzyjna diagnoza i odpowiedni zestaw ćwiczeń opracowany zostaje również po zapoznaniu się z dostarczoną przez  rodzica dodatkową dokumentacją medyczną bądź psychologiczno-pedagogiczną oraz rozmową – wywiadem z rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia. Współpraca z rodzicami jest niezmiernie ważna, gdyż od niej zależą postępy ucznia. Ćwiczenia zadane na zajęciach logopedycznych muszą być powtarzane i utrwalane w domu.

Logopeda systematycznie konsultuje postępy terapii z opiekunami uczniów. Ponadto swym doświadczeniem dzielimy się z nauczycielami omawiając postępy i trudności uczniów.

Logopeda Pani Magda Cetnar- Wujkowska zaprasza wszystkich Rodziców na konsultację w czwartki w godzinach 8.00- 9.00 , po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik elektroniczny Librus.

 

28 grudnia 2019

Rozwój mowy dziecka