Jesteś tutaj: Start / Świetlica

Świetlica

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwiskach

 

wrzesień

04 - 08. 09

Temat tygodnia :  Witaj szkoło, witaj świetlico

 - zapoznanie uczniów z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy  szkolnej i na terenie szkoły

- przypomnienie uczniom podstawowych zasad dobrego wychowania:  ,, proszę , dziękuję, przepraszam ''

- rozmowy nt. poszanowania sprzętu, gier, pomocy dydaktycznych

- praca plastyczna:,, Świetlica moich marzeń ''

- gry i zabawy integrujące grupę

 11 - 15. 09

Temat tygodnia :  Bezpieczna świetlica szkolna, droga do szkoły i ze szkoły

 - przypomnienie i utrwalenie zasad dotyczących bezpieczeństwa w szkole

- pogadanka nt. higieny przed spożywaniem posiłków

- zapoznanie z zasadami ruchu drogowego - bezpieczna droga do i ze szkoły, bezpieczne przechodzenie przez ulicę, przypomnienie uczniom o konieczności noszenia odblasków o zmroku

- praca plastyczna: ,, Moja droga do szkoły "

- kolorowanie i wycinanie znaków drogowych

- wykonanie plakatu: ,, Telefony alarmowe "

- zagadki i quizy o tematyce ruchu drogowego

- zabawy i gry sportowe na boisku i placu zabaw

- filmy edukacyjne o ruchu drogowym i bezpieczeństwie na drodze

- nauka piosenki : ,, Światła drogowe "

 18 - 22. 09

Temat tygodnia:  Wakacyjne wspomnienia

 - wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne

- pogadanka nt. wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, pamiątek  i zdjęć

- wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci

- wykorzystanie mapy do wyszukiwania miejsc, które odwiedzili uczniowi

- praca plastyczna: ,, Moje wakacje"

- śpiewanie piosenek o tematyce wakacyjnej

- gry i zabawy edukacyjne

 25 - 29. 09

Temat tygodnia :  Nadchodzi jesień

 - poszerzanie kompetencji przyrodniczych, utrwalenie wiadomości

  dotyczących pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni

- zapoznanie z rodzajami grzybów, zwrócenie uwagi na grzyby trujące

- jesienne zagadki i krzyżówki

- swobodne wypowiedzi dzieci nt. zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie , w ogrodzie

- ,, babie lato " - co to takiego ? - pogadanka

- praca plastyczno - techniczna : ,, Taniec jesiennych liści "

- słuchanie muzyki Antonio Vivaldiego: ,, Jesień "

- czytanie wierszy o tematyce jesiennej

- spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

 

październik

02 - 06. 10

Temat tygodnia:  Nasi czworonożni przyjaciele   - 4 października

- Światowy Dzień Zwierząt

 - cechy dobrego opiekuna zwierząt

- uwrażliwienie na los porzuconych zwierząt domowych

- umiejętność opisywania zwierząt

- poznanie różnych ras psów i kotów

- praca plastyczna : ,, Moje zwierzątko" – rysowanka, wydzieranka, origami ...

- czytanie ciekawostek na temat kotów i psów

- słuchanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt

- rozmowa nt. naszych domowych zwierząt – prezentacja swojego zwierzaka

- czytanie wierszy o zwierzętach

- rozwiązywanie krzyżówek , rebusów i zagadek związanych ze zwierzętami

- wykonanie kolorowanek o zwierzętach

- zabawa w kalambury

 

09 - 13. 10

Temat tygodnia :  Święto Edukacji Narodowej

 - wyrabianie postawy szacunku do wszystkich pracowników szkoły

- podkreślenie roli nauczycieli w procesie poznawania świata

- wykonanie laurek i upominków dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

-  ,, Portrety naszych nauczycieli " - praca plastyczno - techniczna z zastosowaniem dowolnej techniki

- słuchanie muzyki relaksacyjnej

 

16 - 20. 10

Temat tygodnia :  Sztuka rozwiązywania konfliktów

 - utrwalenie form grzecznościowych:,, proszę, dziękuję , przepraszam "

- wpływ naszego zachowania na samopoczucie innych osób

- zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania konfliktów w grupie bez użycia przemocy

- ,, Dlaczego warto być miłym i życzliwym ? " -  burza mózgów

- sposoby rozwiązywania konfliktów - podstawowe zasady, wykonanie gazetki tematycznej

- gry i zabawy zespołowe

 

23 - 31. 10

Temat tygodnia : Dzień Wszystkich Świętych

 - listopad miesiącem pamięci o naszych zmarłych - czas refleksji i zadumy

- 1 listopad - ,,Dzień Wszystkich Świętych" i 2 listopad  ,,Dzień Zaduszny" czyli Wspomnienie wszystkich Zmarłych

- wdrażanie do czczenia pamięci o bliskich osobach, które odeszły

- zasady właściwego zachowania się na cmentarzu

- czytanie wierszy związanych z Dniem Wszystkich Świętych

- rozmowy nt. poszanowania miejsc pamięci, tradycji palenia zniczy, składania kwiatów

- słuchanie muzyki poważnej

- oglądanie filmu edukacyjnego dla dzieci: ,,Kazio i  1 listopada "

  Dzień Wszystkich Świętych

 

listopad

01 – 03. 11

Temat tygodnia :  5 listopad -Światowy Dzień Postaci z Bajek , książka moim przyjacielem

 - dlaczego warto czytać książki ? - pogadanka

- rozmowy nt. ulubionych książek dzieci

- rozpoznawanie postaci z bajek za pomocą wylosowanych rekwizytów

- praca plastyczna: ,, Moja ulubiona postać z bajki”

- wykonanie zakładki do książki

- kolorowanie postaci z bajek

- czytanie wybranych bajek

- zabawa w kalambury

 

 

06 – 10. 11

Temat tygodnia : Narodowe Święto Niepodległości

 - zapoznanie z symbolami narodowymi: godłem , flagą, hymnem państwowym

- zapoznanie się z postaciami bohaterów, którzy walczyli o wyzwolenie naszego kraju, uświadomienie uczniom znaczenia wolności i suwerenności narodowej

- słuchanie hymnu państwowego

- przypomnienie uczniom o odpowiedniej postawie podczas śpiewania hymnu narodowego

- słuchanie i śpiewanie pieśni patriotycznych

- wykonanie gazetki okolicznościowej

- zapoznanie się z wierszem Władysława Bełzy: ,, Katechizm polskiego dziecka”

- flaga i godło Polski – wykonanie kolorowanek

 

 

13 – 17. 11

Temat tygodnia :  Systematyczność w uczeniu się

 - pogadanka nt. ,, Jak uczyć się efektywnie ?”

- zasady efektywnej nauki – przygotowanie gazetki tematycznej

- uświadomienie dzieciom roli ich własnej pracy w uzyskiwaniu dobrych wyników

- systematyczne odrabianie zadań domowych

- ,, Mój zeszyt świadczy o mnie” - zwrócenie uwagi na estetykę prowadzenia zeszytów

- Jakie mam uzdolnienia ? - odkrywanie swoich mocnych stron

 

 

20 – 24. 11

Temat tygodnia:  Dzień Życzliwości i Pozdrowień – 21.11

                 Dzień Pluszowego Misia – 25.11

 -  uwrażliwienie uczniów na wzajemną życzliwość wobec siebie nawzajem, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji

-  uświadomienie uczniom , że pozytywne słowa skierowane do drugiej osoby mają wielką moc np.: ,,Miłego dnia” ,  ,, Pozdrawiam cię serdecznie” , ,, Wszystkiego dobrego „ …

-  wykonanie gazetki tematycznej

-  słuchanie muzyki relaksacyjnej

-  gry i zabawy edukacyjne i dydaktyczne

-  praca plastyczna: ,, Mój ulubiony pluszak’’

-  zagadki o misiach

-  film edukacyjny dla dzieci : ,, Bajka o misiu dla dzieci”

 

 

27.11 – 01. 12

Temat tygodnia:  Tradycje i zwyczaje andrzejkowe

 - zapoznanie z tradycjami andrzejkowymi

- pomysły na andrzejkowe zabawy

- wyrabianie właściwych postaw wobec wróżb

- umacnianie więzi pomiędzy uczniami poprzez wspólną zabawę

- gry i zabawy zespołowe

- film edukacyjny : ,, Wróżby andrzejkowe dla dzieci’’

 

 

grudzień

04 – 08.12

Temat tygodnia:  Listy do św. Mikołaja

 - czytanie ciekawostek o św. Mikołaju

- redagowanie listów do św Mikołaja

- tradycje i zwyczaje mikołajkowe

- skąd wzięła się tradycja św. Mikołaja?

- rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce świątecznej

- śpiewamy piosenki o Mikołaju

- pogadanka nt.: ,, Dlaczego warto pomagać innym i być życzliwym ?”

 

 

 11 – 15. 12

Temat tygodnia : Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

 - burza mózgów : ,,Jak należy opiekować się zwierzętami i ptakami podczas zimy ?’’

- praca plastyczna: ,, Karmnik dla ptaków”

- słuchanie piosenek o zimie

- czytanie wierszy o zimie

- spacery, zabawy na świeżym powietrzu

- krzyżówki i quizy związane z zimą

 

 

18 – 22. 12

Temat tygodnia:  Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia

- tradycje bożonarodzeniowe

- słuchanie i śpiewanie kolęd, konkurs kolęd

- wykonanie gazetki tematycznej

- redagowanie życzeń świątecznych

- czytanie opowiadań o tematyce świątecznej

- rozwiązywanie krzyżówek i zagadek związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- wykonanie ozdób świątecznych

- praca plastyczna nt: ,, Moje wymarzone prezenty pod choinką”

- zabawy według indywidualnych preferencji i zainteresowań

 

 

styczeń

01 – 05. 01

Temat tygodnia: Witamy Nowy Rok. Postanowienia noworoczne

 - Jak witaliśmy Nowy Rok ? - nasze plany i marzenia noworoczne

- rozwijanie umiejętności własnej samooceny i planowania swojej przyszłości

- rozróżnianie dobrych czynów od złych

- poznajemy przysłowia o Nowym Roku

- zabawy ruchowe: lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami

- zabawy kreatywne: wykonanie prac plastyczno – technicznych związanych z zimą przy zastosowaniu dowolnej techniki:  kredek, farb , plasteliny ….

 

 

08 – 12. 01

Temat tygodnia:  Dziękujemy naszym babciom i dziadkom.

                 Bezpieczne ferie

 - wyrobienie postawy miłości i szacunku do dziadków

 -  rozmowy z uczniami

- pogadanki: ,, Za co kocham moją babcię i mojego dziadka ?”

- praca plastyczna nt.,, Portret moich dziadków”

- słuchanie piosenek dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka np.: ,, Babcia i dziadek”,  ,, Babciu, Dziadku” ,   ,, Babciu, droga babciu” oraz innych

- wykonanie drzewa genealogicznego

- czytanie wierszy i opowiadań o dziadkach

- pogadanki nt. : ,, Jak można spędzić ciekawie ferie zimowe ?”,

  ,, Zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych”

- praca plastyczno- techniczna:,, Bezpieczne zabawy zimowe”

- rozwiązywanie krzyżówek i zagadek związanych z zimowymi

  sportami

 

 

 

luty

29.01 – 02.02

Temat tygodnia: Dbamy o nasze zdrowie

 - kształtowanie właściwych nawyków higieny osobistej

- promowanie sportu i ruchu na świeżym powietrzu

- kształtowanie właściwych nawyków żywienia – pogadanka

- wykonanie gazetki tematycznej nt:,, Piramida zdrowego żywienia”

- prace plastyczno- techniczne nt:,, Mój ulubiony sport”

- rozmowy z uczniami: ,, Jak należy dbać o swoje zdrowie ?”

- czytanie fraszki J. Kochanowskiego:,, Na zdrowie”

- układanie haseł dotyczących zdrowia

- Jak odpowiednio zorganizować pracę przy swoim biurku w domu ?

-  rozmowy

 

 

05 – 09. 02

Temat tygodnia: Kulturalne zachowanie

 - sztuka dobrego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków

- jak nakryć do stołu oraz higiena przed spożyciem posiłku

- pogadanka z uczniami

- praca plastyczna:,, Nakrywamy do stołu”

- Cechy osoby kulturalnej – burza mózgów

- zasady dobrego zachowania savoir- vivre

- filmy edukacyjne o kulturalnym zachowaniu się przy stole

- wykonanie gazetki tematycznej

 

 

 

12- 16.02

Temat tygodnia: Walentynki

 - nabywanie umiejętności mówienia o pozytywnych uczuciach i ich okazywanie

- Co wiemy o św. Walentym ? Jak obchodzi się Walentynki? -  rozmowa z uczniami

- układanie życzeń do wybranych osób

- praca plastyczno- techniczna nt.: ,, Mój przyjaciel”

  ,, Moja przyjaciółka” – dowolna technika

- słuchanie piosenek o miłości  i przyjaźni

- znaczenie przyjaźni w życiu każdego człowieka – pogadanka

- zabawy integracyjne jako forma spędzania czasu z przyjaciółmi

 

 

19- 23.02

Temat tygodnia: Bezpieczeństwo w internecie

 - pogadanka nt:,, Jak bezpiecznie korzystać z internetu ?”

- filmy edukacyjne: ,,Zasady bezpiecznego korzystania z internetu”

- wykonanie gazetki tematycznej

- gry stolikowe

 

 

26.02 – 01.03

Temat tygodnia : W świecie bajek i baśni

 

- promowanie czytelnictwa: czytanie bajek jako forma spędzania  wolnego czasu, pobudzania naszej wyobraźni i kształtowania  właściwych zachowań

- czytanie bajek H. CH. Andersena, braci Grimm

- Jaka jest moja ulubiona bajka i dlaczego? - dyskusja

- zagadki i rebusy związane z bajkami

- konkurs : łączenie postaci z bajek z odpowiednimi tytułami

- słuchanie muzyki relaksacyjnej

- zabawa w kalambury

 

 

 

marzec

04 – 08.03

Temat tygodnia: Dzień Kobiet

 - rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet

- uświadomienie znaczenia pracy kobiet, podział obowiązków w rodzinie

- poznajemy sylwetki sławnych kobiet

- zasady dobrego zachowania wobec kobiet

- słuchanie piosenek na Dzień Kobiet

- wykonanie laurek dla mam, sióstr

- czytamy wiersze z okazji Dnia Kobiet

- wykonanie kompozycji kwiatowej z bibuły – origami  ,, Kwiaty dla pań”

 

 

11 – 15. 03

Temat tygodnia:  Nadchodzi Pani Wiosna

 - rozmowa kierowana o wiośnie, zmiany zachodzące w przyrodzie pierwsze zwiastuny wiosny: ptaki, rośliny, zwierzęta …

- oglądanie filmów edukacyjnych dla dzieci np.: ,, Kazio i Wiosna” , ,, Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie”,  ,, Ala i oznaki Wiosny” …

- spacery, obserwacja budzącej się do życia przyrody

- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

- czytanie wierszy np.,, Przyjście wiosny” J. Brzechwy ,, Ptasie radio” J. Tuwima

- wykonanie pracy plastyczno- technicznej:  ,, Piękna Pani Wiosna”

- wiosenne krzyżówki i zagadki

 

 

18 – 22. 03

Temat tygodnia: Poznajemy różne zawody

 

- zawody w mieście i na wsi, zawody moich rodziców

- rozwijanie szacunku wobec ludzi o różnych profesjach

- pogadanka nt,;; Kim chcę zostać, gdy dorosnę i dlaczego?”

- praca plastyczna nt.:,, Mój wymarzony zawód”

- słuchanie muzyki relaksacyjnej

- rozwiązywanie krzyżówek, quizów i rebusów związanych z zawodami

- zabawa dydaktyczna: połącz objekt z właściwym zawodem

- zabawa w kalambury

 

 

25 – 29 .03

Temat tygodnia: Zbliża się Wielkanoc

 - układanie życzeń wielkanocnych

- tradycje wielkanocne w Polsce i w innych krajach

- wykonanie gazetki tematycznej

- praca plastyczna:,, Koszyczek wielkanocny’

- słuchanie piosenek o tematyce wielkanocnej

- wielkanocne krzyżówki i łamigłówki

 

 

 

kwiecień

01 – 05. 04

Temat tygodnia: Kwiecień – plecień, to przeplata …

 - wdrażanie treści przyrodniczych dotyczących wiosny

- uwrażliwienie  na piękno przyrody wiosennej

- pogadanka nt. właściwego dostosowania ubioru do pogody

- obserwacja zmiennej pogody kwietniowej

- rysunki dowolne związane z tematem

- słuchanie muzyki A. Vivaldiego: ,, Wiosna”

- spacery, zabawy ruchowe

 

 

08 – 12. 04

Temat tygodnia: Moje hobby

 - pogadanka nt.: ,, Co lubisz robić w czasie wolnym ?” ,, Jakie masz zainteresowania?”

- praca plastyczna nt,, Moje hobby”

- zabawa w kalambury

- gry oraz zabawy indywidualne i grupowe według upodobań  uczniów

- wykonanie gazetki tematycznej

- słuchanie piosenek dla dzieci

- konkurs śpiewania piosenek

 

 

 

15 – 19. 04

Temat tygodnia:  Na ratunek Ziemi - Światowy Dzień Ziemi

 - wyrobienie postawy szacunku do naszej planety

- pogadanka nt.,, Jak dbać o nasze środowisko?”

- praca plastyczna nt.:,, Ziemia naszym domem”

- ,, Jak dbać o naszą planetę?” - wykonanie gazetki tematycznej

- oglądanie filmu przyrodniczego ukazującego piękno przyrody

- sprzątanie terenu wokół szkoły

 

 

 

 1. - 26. 04

Temat tygodnia: Majowe Święta

 - umacnianie uczuć patriotycznych

- ,, Co wiemy o naszej ojczyźnie?” - swobodne wypowiedzi uczniów

- poznanie historii państwa polskiego i polskich legend

- przypomnienie symboli narodowych: godła, flagi

- podkreślenie znaczenia istnienia Konstytucji 3 Maja

- słuchanie pieśni patriotycznych

- w barwach ojczystych – wykonanie flag i kotylionów,  a także gazetki tematycznej

- zabawy i gry edukacyjne

 

 

 

 

maj

29.04 – 03. 05

Temat tygodnia:  Piękna nasza jest poezja

 - czytanie wierszy polskich poetów np.:

  ,, Przygody pchły szachrajki” J. Brzechwy,

  ,, Idzie Grześ” J. Tuwima

  ,, Żaba” J. Brzechwy

  ,, Paweł i Gaweł’ A. Fredry

  ,, Kruk i lis” I. Krasicki

  ,, Lokomotywa” J. Tuwima 

   …

- konkurs czytania wierszy

 

 

 

 1. - 10. 05

Temat tygodnia :  Unia Europejska

 

- pogadanka nt. ,, Czym jest Unia Europejska, jakie są  jej główne cele?”

- podróże po Europie

- flagi państw europejskich i flaga Unii Europejskiej

- ,, Mój ulubiony kraj Unii Europejskiej” – praca plastyczna

- wykonanie gazetki tematycznej

- krzyżówki i zagadki o UE

- gry i zabawy edukacyjne

 

 

 

13 – 17. 05

Temat tygodnia:  15 maj - Międzynarodowy Dzień Rodzin

 - wzmacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny

- burza mózgów: ,,Obowiązki mamy, taty i moje w domu”

- praca plastyczna nt. : ,, Moja rodzina”

- pogadanka z uczniami nt. ich rodzin połączona z prezentacją przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych

- słuchanie muzyki relaksacyjnej

- gry i zabawy ruchowe

 

 

20 – 24. 05

Temat tygodnia: Dzień Mamy

 - ,,Kochamy nasze mamy” – swobodne wypowiedzi dzieci , za co kochają swoje mamy

- czytamy wiersze dedykowane mamie

- ,,Portret mojej mamy” – praca plastyczna , technika dowolna

- wykonanie upominku dla mamy według pomysłu dzieci

- gry dydaktyczne

- słuchanie piosenek o mamie

- spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

 

 

 

27 – 31. 05

Temat tygodnia: Dzień Dziecka

 - pogadanka nt.:,, Prawa i obowiązki dziecka” – konwencja Praw Dziecka

- zapoznanie się z życiem dzieci w różnych stronach świata

- zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw

- wykonanie gazetki tematycznej

- swobodne wypowiedzi uczniów: ,, Czy jestem szczęśliwy?”,  gdzie dziecko w trudnej sytuacji może uzyskać pomóc ?

- zabawy indywidualne i grupowe

 

 

czerwiec

03 – 07. 06

Temat tygodnia: W świecie dziecięcych zabaw

 - pogadanki, rozmowy kierowane i burze mózgów na różne tematy

- prace plastyczno-techniczne związane z tematyką lata

- gry dydaktyczne i edukacyjne

- gry na boisku szkolnym, zabawy integracyjne

- spacery

 

 

10 – 14. 06

Temat tygodnia:  Wielcy Polacy

 - wielcy Polacy? , kogo znamy? - pogadanka

- zapoznanie się z postaciami i pogłębienie wiadomości o słynnych Polakach ( św. Jan Paweł II, Józef Piłsudski, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Lech Wałęsa ...)

- wykonanie gazetki tematycznej

- filmy edukacyjne o Wielkich Polakach

- zabawa: kto jest na zdjęciu?

- krzyżówki i zagadki o sławnych Polakach

- gry i zabawy ruchowe

- słuchanie muzyki relaksacyjnej

 

 

17 – 21 .06

Temat tygodnia: Podróżowanie jest super  - bezpieczne wakacje

                Dzień taty

 -  pogadanka nt:,, Dlaczego warto podróżować. Co dają nam podróże?”

-  Zasady bezpieczeństwa podczas podróży

-  rozmowa kierowana: ,, Jak można spędzić wakacje?”

-  prace plastyczne nt.: ,, W góry czy nad morze?”  ,, Moje wakacyjne marzenia”

- ,, Portret taty” – praca plastyczna

- wykonanie upominków da taty

- gry i zabawy na placu zabaw

 

Artykuły

4 września 2023

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 w załączniku.

1 września 2021

Godziny pracy Świetlicy Szkolnej

Poniedziałek : 11.00 – 15.00 - Pani Aneta Szymańska

Wtorek: 9.45-15.15 -  Pani Grażyna Zalewska

Środa: 9.00- 15.00 - Pani Grażyna Zalewska

Czwartek: 11.00- 15.00 - Pani Aneta Gruca

Piątek: 9.00-15.15 - Pani Grażyna Zalewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie