Opiekun Samorządu Szkolnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Aneta Szymańska, Michał Pływacz

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach

 

Rok szkolny: 2023/2024

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Reprezentowanie społeczności uczniowskiej;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

 

Zadania do realizacji:

Przez cały rok szkolny:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego;
 • Udział w uroczystościach szkolnych;
 • Praca na rzecz szkoły;
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań;
 • Promowanie zdrowego stylu życia;
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizacja informacji na tablicy SU;
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły;
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym;
 • Organizacja ,,kolorowych i śmiesznych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego;
 • Propozycja przywrócenia losowania ,,szczęśliwego numerka” w sposób tradycyjny (losowanie i zawieszanie go codziennie rano w wyznaczonym miejscu);
 • Włączanie się we współpracę z Kołem wolontariatu Caritas.

 

Wrzesień

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego;
 • Przeprowadzenie kampanii wyborczej;
 • Ogólnoszkolne wybory;
 • Wykonanie gazetki z aktualnymi danymi SU;
 1. Wybory Rzecznika Praw Ucznia i publikacja wyników na tablicy ogłoszeń.
 2. Zebranie organizacyjne – ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
 3. Przywrócenie w sposób tradycyjny „ Szczęśliwego numerka” w naszej szkole.
 4. Wyszukiwanie ciekawych propozycji różnych akcji, konkursów i zadań dla SU.
 5. Organizacja Dnia Chłopaka (29 września).

Październik

 1. Dzień Uśmiechu (6 październik)
 • Obdarowywanie każdej osoby wchodzącej do szkoły naklejką z uśmiechem, balony z emotkami, picie soku z cytryny.
 1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Życzenia, drobny upominek dla wszystkich pracowników szkoły, przygotowanie gazetki okolicznościowej.
 1. Udział w akcji „Góra Grosza”.

Listopad

 1. Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada).
 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i życzliwości (21 listopada) ;
 • Poczta życzliwości .
 1. Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)
 • Konkurs na zdjęcie z misiem na Facebooku.
 1. Andrzejki (29 listopada);
 • Wróżby andrzejkowe dla zerówki.

Grudzień

 1. Mikołajki szkolne połączone z kiermaszem słodkości (6 grudnia);
 • Zorganizowanie ,,świątecznego dnia” – np. każdy kto ubierze świąteczny element jest zwolniony z pytania;
 • Kolęda z wychowawcą- konkurs szkolny piosenki świątecznej;
 1. Wykonanie gazetek okolicznościowych - Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia.
 2. Wykonanie kartek ze świątecznymi życzeniami dla pracowników szkoły i ich wręczenie.

 

Styczeń

 1. Międzynarodowy Dzień Koszuli (13 stycznia)- kto w koszuli, nie jest pytany.
 2. Samorząd Uczniowski promuje czytanie;
 • Czytanie bajek przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego młodszym uczniom.
 1. Dyskoteka/ bal karnawałowy.

Luty

 1. Walentynki (14 luty);
 • „Karteczka od serca”, czyli poczta Walentynkowa;
 • Wykonanie gazetki walentynkowej.
 1. Tłusty czwartek ( 16 luty);
 • Bufet z pączkami.

Marzec

 1. Dzień Kobiet (8 marca);
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu;
 • Przygotowanie życzeń przez chłopców, słodki poczęstunek.
 1. Pierwszy Dzień Wiosny (20 marca);
 • Przebranie się uczniów w śmieszne stroje.

Kwiecień

 1. Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;
 • Gazetka ścienna o tematyce świątecznej;
 • Kartka z życzeniami dla pracowników szkoły;
 1. 2. Obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia)– ubieramy się na zielono, niebiesko, brązowo.

Maj

 1. Spotkanie Samorządu Uczniowskiego;
 2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej - Konstytucja 3 maja, Dzień Matki.

Czerwiec

 1. Wykonanie gazetki okolicznościowej- Dzień Dziecka, Wakacje;
 2. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023;
 3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Zapisy w planie pracy Samorządu Uczniowskiego mogą ulec modyfikacji na skutek zaistniałych sytuacji wynikających z potrzeb szkoły i jej uczniów.