Komunikat

 

Od 1 października 2016 roku opłaty za obiady w szkole oraz wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu należy dokonywać na niżej podany numer konta do 10 dnia każdego miesiąca:


 

BANK PEKAO o/Węgrów

12 1240 2731 1111 0010 6940 8321