Nowy Rok Szkolny!

2 września powitaliśmy Nowy Rok Szkolny. O godzinie 8.00 spotkaliśmy się w kościele, uczestnicząc we Mszy Świętej prowadzonej przez miejscowego Księdza Proboszcza.

 

Po nabożeństwie udaliśmy się na plac szkolny, gdzie głos zabrała Pani Dyrektor Aneta Gruca, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że dzisiejszy dzień jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich uczniów, a szczególnie tych, którzy po raz pierwszy przekraczają progi szkoły. Następnie złożyła życzenia i przekazała informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Przedstawiła także nauczycieli, którzy będą z nami pracować w bieżącym roku szkolnym. Po tych informacjach rozeszliśmy się do klas, aby tam spotkać się ze swoimi wychowawcami. Mamy nadzieję, że kolejny rok, będzie dla nas rokiem udanym, obfitującym w ciekawe wydarzenia, pełnym nowych wyzwań i ciekawych doświadczeń.                                                                                    

Bezpieczna Szkoła

Reklama