pedagog

Dobre rady pedagoga

Rodzicu zwróć uwagę na swoje dziecko

Do najważniejszych sygnałów, których dorośli (wychowawcy, nauczyciele, rodzice) nie powinni bagatelizować należą:                                                                                           

 •  · Zmiany w zachowaniu ucznia, dziecka (zachowania, których nie było wcześniej):           
 • – wyraźny spadek zainteresowania zajęciami (lekcjami), które przedtem były dla niego atrakcyjne, 
 • – niepowodzenia w nauce (słabsze oceny, brak prac domowych, zapominanie o pomocach dydaktycznych itp.),
 • – unikanie kontaktu, wyraźna niechęć do rozmowy, kłamstwa,     
 • – niecierpliwość, rozdrażnienie,
 • – zmiany aktywności na lekcjach (pobudzenie lub ospałość),
 • – nadmierny apetyt lub jego brak,
 •  – "drobne” kradzieże, handlowanie (skupianie się na zdobywaniu pieniędzy),
 • – wagary, 
 •  – izolowanie się od kontaktów z wcześniejszymi, pozytywnymi kolegami lub przebywanie w gronie rówieśników, zachowujących się ryzykownie,
 •  posiadanie „akcesoriów”, nieznanych leków, chemikaliów, proszków itp.
 •                                                                                        
 •   · Zmiany w wyglądzie zewnętrznym:
 • – zaniedbany wygląd lub istotna zmiana w stylu ubierania się,
 • – zapach i/lub ślady chemikaliów na ubraniu, papierosów, alkoholu,
 • – zaczerwienione oczy, rozszerzone lub zwężone źrenice, przewlekły katar (gdy wykluczona jest infekcja).
 •                                                                                                    
 • Wiedza o substancjach zażywanych przez uczniów może być czerpana z różnych źródeł . Na ten temat informacji dostarczą publikacje dostępne w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Wpływ telewizji , gier komputerowych i Internetu na wzrost zachowań agresywnych u dzieci.

Wpływ telewizji , gier komputerowych i Internetu na wzrost zachowań agresywnych u dzieci.

 

Miejsce telewizji i komputera w życiu dziecka

 

Wśród środków masowego przekazu, pod względem zajmowanego czasu na czoło wysuwa się telewizja, której...

Więcej…

Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców

„Znaczenie dobrych stosunków rodzice – wychowawca – szkoła. Ich znaczenie dla sukcesów ucznia.”

Więcej…

Dojrzałość szkolna

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA – lektura dla rodziców i opiekunów.

Dojrzałość szkolna – oznacza osiągnięcie przez dziecko odpowiedniego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego. Jest to jakby moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka.

Na dojrzałość szkolną dziecka składają się ....

Więcej…

Adaptacja dzieci w przedszkolu

Adaptacja do warunków przedszkolnych dotyczy w głównej mierze dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, czyli głównie trzyletnich, choć zdarzają się też starsze, które również muszą zaadaptować się do nowych warunków.  

Więcej…

Więcej artykułów…