Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI i ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody określa się następujące terminy:

1)   Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym – pisemna deklaracja przyjmowana będzie od dnia 03.02.2023r. do dnia  15.02.2023r. 

2)  Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16.02.2023r.  do dnia 28.02.2023r.

3)   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych
w art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 02.03.2023r. do dnia 07.03.2023r.

4)    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 09.03.2023r.

5)   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 10.03.2023r. do dnia 14.03.2023 r.

6)   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17.03.2023r.

 

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody określa się następujące terminy:

1)   Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21.03.2023r. do dnia 27.03.2023r.

2)   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 29.03.2023r. do dnia 31.03.2023r.

3)   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu  03.04.2023r.

4)   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 04.04.2023r. do dnia 07.04.2023 r.

5)   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11.04.2023r.