Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej - rok szkolny 2024/2025

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2024

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody, określa się następujące terminy:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 05.02.2024r. do dnia 16.02.2024r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 19.02.2024r. .do dnia 23.02.2024r..
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym 26.02.2024r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 27.02.2023r..do dnia 05.03.2024r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym
  w dniu 06.03.2024r.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody określa się następujące terminy:

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 07.03.2024r. do dnia 18.03.2024r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 19.03.2024r. do dnia 21.03.2024r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 03.04.2024r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 04.04.2024r. do dnia 08.04.2024r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym
  w dniu 09. 04.2024r.