Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2022

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody, określa się następujące terminy:

 • wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14.02.2023r. do dnia 24.02.2023r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 27.02.2023r. .do dnia 03.03.2023r..
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym 07.03.2023r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 09.03.2022r..do dnia 15.03.2023r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym
  w dniu 17.03.2023r.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody określa się następujące terminy:

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21.03.2023r. do dnia 23.03.2023r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 24.03.2023r. do dnia 27.03.2023r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 28.03.2023r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 29.03.2023r. do dnia 31.03.2023r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym
  w dniu 04. 04.2023r.